+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Blog

O prawie polskim i niemieckim

Windykacja należności w Niemczech

Kontakty biznesowe między przedsiębiorcami z Niemiec i Polski to żadna nowość, a w ostatnich latach można powiedzieć, że nabrały na intensywności w szczególności w branży transportowej i w budownictwie. Co jednak zrobić, jeżeli nasz niemiecki kontrahent nie płaci? Czy...

Kindergeld w pigułce

Komu przysługuje Kindergeld? Osobom zatrudnionym w Niemczech na podstawie umowy o pracę powyżej 6 miesięcy Osobom, które na terenie Niemiec prowadzą działalność gospodarczą Osobom oddelegowanym do pracy w Niemczech przez polską firmę Kindergeld przysługuje zatem w...

Zasiłek chorobowy w Niemczech (Krankengeld)

Prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w Niemczech Prawo do zasiłku chorobowego w Niemczech mają osoby, które podlegają ubezpieczeniu w niemieckiej kasie chorych (Krankenkasse) przez co najmniej 6 tygodni. Prawo do ww. zasiłku mają również w Niemczech bezrobotni.  ...

Przyjęcie i odrzucenie spadku w Polsce

Fakt, że spadkobierca umarł, nie oznacza niestety lub „stety”, że powołani do dziedziczenia spadkobiercy niejako automatycznie nabyli wszystkie prawa do spadku. Prawo do spadku stwierdzone musi być bowiem stosownym dokumentem tj. aktem poświadczenia dziedziczenia,...

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Komu i pod jakimi warunkami przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech tzw. Arbeitslosengeld I? Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba w pierwszej kolejności posiadać status osoby bezrobotnej. Osoba bezrobotna to nie tylko taka, która w ogóle nie pracuje,...

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

Jesteś zatrudniony w Niemczech, ale chciałbyś zmienić pracę? Znalazłeś pracę lepiej płatną, łatwiejszą, ciekawszą, a może się przeprowadzasz? Trzeba zatem złożyć pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jak to zrobić? Jakie są terminy wypowiedzenia? Na...