+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Komu przysługuje Kindergeld?

  • Osobom zatrudnionym w Niemczech na podstawie umowy o pracę powyżej 6 miesięcy
  • Osobom, które na terenie Niemiec prowadzą działalność gospodarczą
  • Osobom oddelegowanym do pracy w Niemczech przez polską firmę

Kindergeld przysługuje zatem w sytuacji, gdy przynajmniej jedno z rodziców pracuje w Niemczech. Nie ma natomiast wymogu, aby dziecko, na które pobierane jest to świadczenie również mieszkało na terenie Niemiec. Kindergeld przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki czas ten wydłuża się do ukończenia 25 roku życia.

Jaka jest wysokość Kindergeld?

  • 194,00 Euro na pierwsze i drugie dziecko
  • 200,00 Euro na trzecie dziecko
  • 225 Euro na każde kolejne dziecko

Warunki dodatkowe i formalności

Aby otrzymać Kindergeld należy posiadać niemiecki numer identyfikacji podatkowej tj. Steuerliche Identifikationsnummer. Aby go otrzymać należy mieć niemiecki adres zameldowania oraz rozliczać podatki na terenie Niemiec.

Jeśli chodzi o procedurę „załatwiania” Kindergeld to jest ona o tyle skomplikowana, że złożyć należy szereg dokumentów potwierdzających zatrudnienie, zameldowanie, odprowadzanie podatków, kontynuowanie nauki przez dziecko pełnoletnie itp. Lista wymaganych dokumentów zależy od konkretnej sytuacji osoby starającej się o wypłatę ww. zasiłku. Warto dopilnować, aby przy składaniu wniosku posiadać wszystkie niezbędne załączniki, albowiem procedura w Familienkasse może trwać aż do 6 miesięcy i każdy brak formalny będzie wpływał na jej przedłużenie. Po wydaniu pozytywnej decyzji Familienkasse wypłaca Kindergeld wstecz. Raz wydana pozytywna decyzja pozostaje w mocy tak długo, jak osoba upoważniona będzie pracowała na terenie Niemiec lub do osiągnięcia przez dzieci wymaganego wieku.

Kindergeld a 500+

Na pytanie, czy można pobierać jednocześnie Kindergeld oraz świadczenie 500+ (w przypadku dzieci, które mieszkają w Polsce) odpowiedzieć należy twierdząco. W takim przypadku świadczenie Kindergeld jest pomniejszane o kwotę 500,00 zł. Familienkasse jest informowane o wypłacie kwoty 500,00 zł przez Urząd Marszałkowski.

Kindergeld a rozwód

Jeśli ojciec dziecka pracuje w Niemczech, a matka jest z dziećmi w Polsce zazwyczaj świadczenie Kindergeld przelewane jest na konto osoby, która pracuje tj. ojca dziecka. W przypadku rozwodu rodziców lub też separacji Kindergeld przysługiwać będzie osobie, która faktycznie zajmuje się dziećmi. Zazwyczaj będzie to mieszkająca w Polsce matka dziecka. Aby przekierować świadczenie na konto matki należy przedstawić w Familienkasse prawomocny wyrok rozwodowy, ustalający separację lub np. ograniczający władzę rodzicielską ojca.

Kindergeld a alimenty

Podobnie jak w przypadku świadczenia 500+ w Polsce, również Kindergeld nie może być traktowany jako zamiennik alimentów, które rodzic zobowiązany jest płacić na dziecko. Kindergeld jest bowiem świadczeniem rodzinnym na rzecz dziecka, które rodzic zobowiązany do alimentów kolokwialnie rzecz ujmując nie zarobił, ale otrzymuje je na dziecko z racji pracy na terenie Niemiec. Alimenty natomiast to kwota, którą rodzic ze swoich zarobków jest zobowiązany łożyć na dziecko.

Krótszy czas na wnioskowanie

Od stycznia 2018 r. zmianie uległy przepisy dotyczące pobierania Kindergeld wstecz. Do tej pory można było ubiegać się o to świadczenie nawet 4 lata wstecz. Aktualnie termin ten wynosi jedynie 6 miesięcy.

Kinderzuschlag

Kinderzuschlag to dodatkowe świadczenie, które mogą otrzymywać rodzice dziecka, jeśli ich dochody nie przekraczają kwoty 900,00 Euro (do dochodów nie wliczają się kwoty uzyskiwane z Kindergeld i Wohngeld). Wysokość Kinderzuschlag to kwota 170,00 Euro miesięcznie. Warunkiem dodatkowym otrzymywania dodatku Kinderzuschlag jest niepobieranie świadczenia Arbeitslosengeld II / Hartz IV.