+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Maria Kustos-Kowalik LL.M.

Radca Prawny

O kancelarii

 

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, również tych z kapitałem zagranicznym.

Zajmuję się przede wszystkim udzielaniem kompleksowych porad prawnych i prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy. 

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej zarówno w Polsce, jak i na terenie Niemiec. Swoje usługi prawne świadczę także w języku niemieckim i angielskim. 

Dzięki znajomosci prawa niemieckiego zdobyłam cenne doświadczenie zawodowe, prowadząc postępowania sądowe w Niemczech w sprawach m.in. spadkowych, rozwodowych, windykacji należności oraz w sprawach egzekucyjnych. Pomagam moim Klientom również w niemieckich sprawach administracyjnych, reprezentując ich przed takimi instytucjami jak m.in.  Familienkasse, Krankenkasse, Deutsche Rentenversicherung,  Jugendamt czy Standesamt.

W swojej codziennej pracy stawiam na indywidualne podejście do każdej przedstawionej mi sprawy, wierząc, że zadowolenie moich Klientów, jest na dla mnie najlepszą wizytówką.

Radca prawny Maria Kustos-Kowalik LL.M

 

Jestem absolwentką kierunku German and Polish Law prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia ukończyłam w 2010 r. zdobywając tytuł magistra prawa oraz LL.M. (Master of Laws).

W toku studiów poznałam zarówno niemiecki, jak i polski system prawny. Ponadto, odbyłam półroczne stypendium we Włoszech, gdzie na Università degli Studi di Macerata miałam okazję studiować prawo międzynarodowe oraz poznać podstawy języka włoskiego.

Po studiach odbyłam aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, która zwieńczona została pozytywnym wynikiem egzaminu radcowskiego i wpisem na listę radców prawnych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelariach radcowskich i adwokackich we Wrocławiu i Katowicach, gdzie zajmowałam się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z kapitałem niemieckim i włoskim, reprezentowałam Klientów przed sądami, przygotowywałam i opiniowałam umowy (w tym w języku niemieckim i angielskim), prowadziłam postępowania rejestrowe i bieżącą obsługę Klientów kancelarii.

Po powrocie do rodzinnego miasta świadczę usługi prawne zarówno na rzecz osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spraw polsko-niemieckich, czy niemieckojęzycznych Klientów, których reprezentuję głównie w sprawach spadkowych i sprawach związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości. Ponadto reprezentuję moich Klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, o zapłatę oraz w postępowaniach upadłościowych w tym w czynnościach związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. 

Posługuję się płynnie językiem niemieckim oraz angielskim, a także włoskim w stopniu komunikatywnym.

Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii.

Z wyrazami szacunku

Specjalizacje

Prawo Cywilne i Gospodarcze

ogłoszenie upadłości konsumenckiej

roszczenia z umów cywilnoprawnych w tym sprawy o zapłatę

ochronę dóbr osobistych, w tym dochodzenie roszczeń związanych z ich naruszeniem,

sprawy związane z umowami najmu, o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi kontraktami

analiza i tworzenie umów również w języku niemieckim i angielskim

prawo korporacyjne, rejestracja spółek i dokonywanie zmian w KRS

Prawo Spadkowe

porady prawne z zakresu prawa spadkowego, w tym z zakresu prawa spadkowego niemieckiego

stwierdzenie nabycia spadku w Polsce i w Niemczech

dział spadku

otwarcie testamentu, unieważnianie testamentu

dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku

odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą

Prawo Nieruchomości

zasiedzenie

eksmisja

ochronę własności i naruszenie posiadania

zniesienie współwłasności nieruchomości

ustanowienie i zniesienie służebności gruntowych i osobistych

ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych

Prawo Rodzinne

rozwód i separacja

alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego)

ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem

ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej

ubezwłasnowolnienie

Prawo Niemieckie

porady prawne z zakresu wybranych zagadnień prawa niemieckiego

reprezentacja przed niemieckimi sądami i prokuraturami w sprawach m.in. spadkowych, rozwodowych, o zapłatę, egzekucyjnych i w sprawach o wykroczenia drogowe

reprezentacja przed niemieckimi urzędami m.in. przed Familienkasse, Krankenkasse, Deutsche Rentenversicherung, Jugendamt czy Standesamt

reprezentacja polskich pracowników przed pracodawcami i urzędami w Niemczech

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

odwołania od decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS/KRUS)

reprezentacja w postępowaniu przed sądem pracy o przywrócenie do pracy

dochodzenie odszkodowań związanych z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy

dochodzenie roszczeń o zapłatę wynagrodzenia

ustalenie istnienia stosunku pracy

Postępowanie Restrukturyzacyjne Przedsiębiorców i Rolników

Dzięki stałej współpracy z doświadczonym licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, Kancelaria pośredniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym przedsiębiorców i rolników.

Pomagamy w każdym rodzaju restrukturyzacji, m.in. w:

– postępowaniu o zatwierdzeniu układu (restrukturyzacja uproszczona),
– przyspieszonym postępowaniu układowym.
– postępowaniu sanacyjnym,
– restrukturyzacji gospodarstw rolnych.

Oferujemy bieżące doradztwo restrukturyzacyjne, opracowujemy strategię restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz przeprowadzamy analizę wypłacalności dłużnika, aby w najbardziej optymalny sposób pomóc przedsiębiorcom oraz gospodarstwom rolnym, które znalazły się w trudnej, przejściowej lub trwałej sytuacji finansowej albo spodziewają się w takiej sytuacji znaleźć.

Dzięki postępowaniu restrukturyzacyjnemu Twoja firma lub gospodarstwo rolne mają szansę na „wyjście na prostą”.

Zapewniamy pełne wsparcie w bezpiecznym procesie restrukturyzacji/upadłości.

Jeśli mają Państwo pytania

 
Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Maria Kustos-Kowalik

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 
9:00 – 15:00

 

Kontakt

tel: +48 696 455 392
e-mail: info@kancelaria-mkk.pl

 

Adres

Biurowiec Batory
ul. Batorego 5 pok. 113
47-400 Racibórz
(naprzeciwko Urzędu Miasta) 

NIP: 639-189-61-61

 

Kancelaria Radcy Prawnego Maria Kustos-Kowalik