+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Co zrobić, jeśli chcemy wypowiedzieć umowę najmu mieszkania w Niemczech, którą podpisaliśmy wraz z inną osobą? Kolegą z pracy, małżonkiem, partnerem? A jeśli drugi najemca wcale nie ma zamiaru się wyprowadzić? Jakie mamy możliwości? Co robić?

 

Czy jeden z najemców może skutecznie wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem tylko dla siebie?

Wskazać należy, że zgodnie z § 421 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki Kodeks cywilny) współnajemcy są dłużnikami solidarnymi. Oznacza to, że każdy najemca jest zobowiązany w stosunku do wynajmującego do przestrzegania obowiązków wynikających z zawartej umowy najmu jak np. opłacanie czynszu, dbanie o lokal, czynienie drobnych napraw. Wynajmujący może więc żądać wypełnienia tych obowiązków tylko od jednego z najemców. Wynajmującemu nie jest zatem na rękę, aby „tracić” jednego z najemców. W takim przypadku zmniejszy się bowiem ilość osób odpowiedzialnych za zobowiązania wynikające z zawartej umowy najmu. Sytuacja taka mogłaby być również niekorzystna dla pozostałych najemców. Stracą oni wówczas dodatkową osobę, która będzie chociażby dorzucała się do czynszu.

Z tego względu, jeśli po stronie najemców znajduje się wiele osób – jeden z nich nie może jednostronnie wypowiedzieć umowy najmu. W takim przypadku umowa najmu może zostać wypowiedziana jedynie w sytuacji, gdy wszyscy najemcy złożą wypowiedzenie na piśmie. Jeśli tylko jedna osoba chce się wyprowadzić z mieszkania i złoży wypowiedzenie wynajmującemu – to taka czynność nie będzie skuteczna. Podobnie wynajmujący składa wypowiedzenie na piśmie wszystkim najemcom.

 

Co zrobić, gdy jeden z najemców nie chce dobrowolnie wypowiadać umowy najmu?

W takim przypadku jedynym wyjściem z sytuacji jest pozwanie takiej osoby do sądu. Przed sądem należy jednak wykazać podstawy zasadności takiego roszczenia. Wyrok sądu zastąpi w tym przypadku oświadczenie woli współnajemcy.

 

Najlepszy pomysł: Porozumienie!

Najprostszym i najmniej konfliktowym sposobem „wyjścia” jednego najemcy z umowy najmu jest porozumienie się w tym zakresie z pozostałym współnajemcą oraz z wynajmującym. Negocjacje w tym zakresie można zacząć od poszukania osoby, która weszłaby na miejsce najemcy, który chciałby rozwiązać umowę najmu i przejęłaby na siebie zobowiązania wynikające z jej zawarcia.

 

Ważne!

  • Odpowiedni zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy przez jednego ze współnajemców można zawrzeć już w umowie najmu. W takim przypadku otwieramy sobie drogę do wcześniejszego „wyjścia” z umowy najmu przez jednego z najemców.
  • W przypadku, gdy współnajmcami mieszkania są małżonkowie i dojdzie do ich rozwodu prawo niemieckie daje inne możliwości opuszczenia lokalu przez jednego z nich. Zależy to jednak od treści wyroku rozwodowego, postawy samych małżonków oraz wynajmującego. Kwestia ta wymaga dość obszernej analizy, dlatego nie będzie omawiana w tym artykule.

 

Masz problem?

Potrzebujesz pomocy przy zawieraniu umowy najmu w Niemczech? Nie wiesz do końca co podpisujesz i jakie to będzie miało dla Ciebie skutki w przyszłości? A może chciałbyś wypowiedzieć już podpisaną umowę? Zgłoś się do mnie! Przeanalizuję Twoją sytuację, pomogę przeanalizować umowę najmu, napisać stosowane pismo, a jeśli będzie taka potrzeba podejmę w Twoim imieniu negocjacje z wynajmującym!