+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Jesteś zatrudniony w Niemczech, ale chciałbyś zmienić pracę? Znalazłeś pracę lepiej płatną, łatwiejszą, ciekawszą, a może się przeprowadzasz? Trzeba zatem złożyć pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jak to zrobić? Jakie są terminy wypowiedzenia? Na co powinieneś uważać?

Co w treści umowy o pracę?

Pierwszą czynnością, jaką powinien zrobić pracownik, który chciałby wypowiedzieć umowę o pracę w Niemczech jest dokładne przeczytanie umowy. To właśnie w treści zawartej umowy o pracę mogą znajdować się warunki i terminy wypowiedzenia. Jeśli zatem w samej umowie znajdują się zapisy dotyczące wypowiedzenia lub zakończenia umowy o pracę (Kündigung, Kündigungsfristen, Beendigung des Vertrages) to właśnie te zapisy są wiążące dla pracownika i pracodawcy. Ale UWAGA ! – nie każdy zapis dotyczący wypowiedzenia można zawrzeć w ramach swobody kształtowania umowy o pracę. Jeśli nie jesteś pewien, czy umowa o pracę dostatecznie chroni Twoje interesy i nie ma w niej sprzecznych postanowień – najlepiej jeszcze przed jej podpisaniem skontaktuj się z prawnikiem, który będzie w stanie ją przeanalizować i fachowo ocenić.

Ustawowe terminy wypowiedzenia

Jeśli natomiast w treści umowy o pracę nie ma postanowień dotyczących wypowiedzenia lub też znajdują się zapisy, które wprost odsyłają do przepisów kodeksowych – zastosowanie będzie miał przepis § 622 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki kodeks cywilny). Podstawowy termin wypowiedzenia umowy o pracę uregulowany jest w ust. 1 powołanego wyżej przepisu, zgodnie z którym wypowiedzieć stosunek pracy można z zachowaniem terminu 4 tygodni (czyli 28 dni – nie jednego miesiąca!) ze skutkiem na dzień 15 -go lub ostatniego miesiąca kalendarzowego. Jest to termin wypowiedzenia, który w praktyce zawsze dotyczy wypowiedzenia umowy przez pracownika, co oznacza, że pracownik, który wypowiada umowę o pracę musi przepracować u pracodawcy tylko 4 tygodnie, nie można mu tego terminu przedłużyć. Inaczej ma się sprawa wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Przedłużenie terminów wypowiedzenia, które dotyczą pracodawcy uregulowane są w § 622 ust. 2 BGB. Zgodnie z tym przepisem, okresy wypowiedzenia dla pracodawcy wynoszą:

– 1 miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego, gdy pracownik zatrudniony był w przedsiębiorstwie pracodawcy 2 lata,

i odpowiednio:

  • 2 miesiące =/= 5 lat,
  • 3 miesiące =/= 8 lat,
  • 4 miesiące =/= 10 lat,
  • 5 miesięcy =/= 12 lat,
  •  6 miesięcy =/= 15 lat,
  • 7 miesięcy =/= 20 lat.

Dla ustalania długości zatrudnienia relewantny jest dzień, w którym pracownik otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu, nie zaś określony w oświadczeniu termin końcowy umowy o pracę.

Ważne!

  • Istotne jest, aby każdy przypadek przeanalizowany został indywidualnie. Podane wyżej terminy nie dotyczą np. umowy o pracę zawartej na okres próbny, czy też pracodawcy, który ogłosił upadłość.

  • Jeśli koniecznie chcemy zakończyć stosunek pracy, ponieważ zaproponowano nam nową, lepszą pracę, ale „na już” – nie pozostaje nam nic innego, jak negocjacje z aktualnym pracodawcą w celu skrócenia okresów wypowiedzenia i zawarcie w tej kwestii porozumienia.

  • Oświadczenie umowy o pracę składamy pracodawcy na piśmie. Pismo powinno zawierać nasze dane osobowe, treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawierająca m.in. datę zawarcia umowy o pracę i okres wypowiedzenia.

Masz problem?

Jeśli nie wiesz, jak napisać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w języku niemieckim, skontaktuj się ze mną. Przeanalizuję Twoją sytuację, pomogę napisać stosowane pismo, a jeśli będzie taka potrzeba podejmę w Twoim imieniu negocjacje z pracodawcą!