+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Przyjęcie i odrzucenie spadku w Polsce

Fakt, że spadkobierca umarł, nie oznacza niestety lub „stety”, że powołani do dziedziczenia spadkobiercy niejako automatycznie nabyli wszystkie prawa do spadku. Prawo do spadku stwierdzone musi być bowiem stosownym dokumentem tj. aktem poświadczenia dziedziczenia,...

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Komu i pod jakimi warunkami przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech tzw. Arbeitslosengeld I? Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba w pierwszej kolejności posiadać status osoby bezrobotnej. Osoba bezrobotna to nie tylko taka, która w ogóle nie pracuje,...