+48 696 455 392 info@kancelaria-mkk.pl

Specjalizacje

Radca Prawny Racibórz

N

Prawo Cywilne

– sprawy spadkowe

– odszkodowanie i zadośćuczynienie

– ochrona dóbr osobistych

– eksmisja

– zasiedzenie

– ustanowienie służebności

– sporządzanie umów cywilnoprawnych

– windykacja należności

– postępowanie egzekucyjne

N

Prawo Administracyjne

– reprezentowanie przed organami administracyjnymi

– prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi

– prowadzenie postępowań sądowo- administracyjnymi przed WSA i NSA

N

Prawo Rodzinne

– alimenty

– rozwód i separacja

– podział majątku

– ustalenie kontaktów z dzieckiem

– pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

N

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

– przywrócenie do pracy

– ustalenie istnienia stosunku pracy

– zapłaty wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentów, dodatków, odpraw

– odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

– dyskryminacji i mobbingu

– odwołanie od decyzji ZUS/KRUS

N

Prawo Gospodarcze

– obsługa prawna firm

– zakładanie i przekształcanie spółek

– prowadzenie postępowań rejestrowych

– opiniowanie i sporządzanie umów, statutów, regulaminów

– windykacja należności

N

Prawo Niemieckie

– prowadzenie postępowań sądowych w Niemczech

– windykacja należności od dłużników niemieckich

– opiniowanie i sporządzanie umów i innych dokumentów dwujęzycznie pl-de

– reprezentowanie przed niemieckimi urzędami i instytucjami

– pozyskiwanie dokumentów: akty stanu cywilnego, zameldowanie, wymeldowanie, likwidacja kont bankowych, formalnosci w Krankenkasse itp.

 Najciekawsze zagadnienia z wyżej wskazanych gałęzi prawa znaleźć można w zakładce blog